Ako lietať s vínom a s alkoholom?

Pri lietaní si treba dávať pozor na tieto predpisy:

  1. Predpisy Európskej Komisie alebo Transportation Security Administration (TSA) v USA a ostatné predpisy vlád jednotlivých krajín
  2. Individuálne predpisy leteckých spoločností
  3. Dovozné predpisy jednotlivých krajín

Predpisy na príručnú batožinu:

Víno a liehoviny nie sú povolené v príručnej batožine. To je preto, lebo tekutiny vo väčších množstvách ako 100 ml (3. 4 oz.) nesmú byť v príručnej batožine. Výnimkou sú vína a liehoviny kupované v bezcolných predajniach, ktoré sa nachádzajú za kontrolnými bodmi.

Predpisy na podanú batožinu

  • Alkoholické nápoje obsahujúce menej ako 24% alkoholu – žiadne obmedzenia
  • Alkoholické nápoje obsahujúce 24% - 70% alkoholu – 5L na osobu medzinárodne a 10 L v Európskej Únií
  • Alkoholické nápoje obsahujúce viac ako 70% alkoholu – zakázané

Individuálne predpisy leteckých spoločností

Vy musíte sledovať váhové obmedzenia podanej batožiny navrhované leteckými spoločnosťami. Pre medzinárodných pasažierov to je typicky 23kg (50 lb) za podanú batožinu na ekonomickej triede a 32 kg na business triede alebo ak je nadmerná batožina, tak treba platiť poplatok. Niektoré letecké spoločnosti povolia viac kufrov na jednu osobu bez poplatkov, pri ostatných treba zaplatiť od $50 do $75 za druhý kufor.   

Dovozné predpisy jednotlivých krajín

Alkohol_2

 

Upozornenie!

Za informácie poskytnuté na tejto stránke neberieme žiadnu zodpovednosť. Najlepším riešením je, ak sa oboznámite s najnovšími predpismi. Chceli by sme vedieť o vašich zážitkoch s prepravou vína v medzinárodnom prostredí. Neváhajte nás kontaktovať, ak by ste našli chyby v našich informáciách. Ešte neviete ako vyriešite prepravu vína? My vieme! Naše produkty sú pripravené pre vás.